Calculator impozit chirii

Veniturile din chirii: calculul impozitului, contribuţii şi obligaţii

Noul Cod Fiscal a eliminat obligativitatea înregistrării contractului de închiriere sau de cedare a folosinţei bunurilor la sediul Administraţiei Financiare de care aparţii, dar ai termen de 30 de zile de la încheierea contractului pentru a depune la ANAF Declaraţia Unică privind impozitul pe venit.

Cu toate acestea, iată care sunt principalele modificări legate de veniturile din chirii: ce obligaţii ai faţă de statul român, cum se calculează impozitul şi ce contribuţii sociale plăteşti pentru veniturile din chirii.

Ce obligaţii ai la declararea veniturilor din chirii

Impozitul şi contribuţiile CASS sunt calculate de ANAF în baza completării declaraţiei unice. Începând din acest an, la Administraţia Financiară trebuie depusă o singură declaraţie de venituri, care a înlocuit mai multe documente, inclusiv declaraţia 220, care trebuia depusă de cei care obţineau venituri din activităţi independente sau din cedarea folosinţei bunurilor imobiliare.

Noul Cod Fiscal a introdus şi un termen până la care trebuie depusă această declaraţie: 15 martie a anului următor pentru definitivarea veniturilor obținute în anul anterior și pentru estimarea veniturilor pe anul în curs.

Asta înseamnă că până pe 15 martie 2019, de exemplu, trebuie să depui Declaraţia Unică în care estimezi veniturile obţinute din chirii pentru anul 2019. Tot până pe 15 martie 2019 va trebui să plăteşti toate contribuţiile şi impozitul aferent anului 2018.

În cazul în care semnezi un contract nou de chirie, trebuie să depui o Declaraţie Unică actualizată la ANAF, document care trebuie să conţină noile venituri pe care estimezi că le vei obţine din chirii, în baza contractului. Termenul de depunere a Declaraţiei Unice este de 30 de zile de la data la care a fost încheiat contractul.

Cum se calculează impozitul pe veniturile din chirii

Potrivit Codului Fiscal, impozitul pe veniturile obţinute din chirii este de 10%. Cota de impozitare nu se aplică la întreaga sumă obţinută din chirii, ci la venitul net, care este calculat prin scăderea cotei forfetare de 40% din venitul brut obţinut din chirii într-un an fiscal.

Exemplu de calcul al impozitului pe chirie

Dacă deţii un apartament de două camere pe care îl închiriezi cu suma de 1.400 de lei pe lună (aproximativ 300 de euro la cursul de 4,7 lei/euro), impozitul se calculează astfel:

Chirie brută anuală:

1.400 de lei/lună x 12 luni = 16.800 de lei/an

Suma supusă impozitării:

16.800 x 60% = 10.080 de lei

Impozitul pe venit anual:

10.080 x 10% = 1.008 lei

Ce contribuţii plăteşti pentru venituri obţinute din chirii

Potrivit Noului Cod Fiscal, pentru veniturile obţinute din chirii nu se mai plăteşte contribuţia pentru asigurări sociale (CAS), ci doar contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate (CASS).

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) se plăteşte doar dacă veniturile obţinute în anul fiscal anterior au depăşit plafonul anual de 12 salarii minime brute pe ţară. Acest plafon se calculează prin cumularea tuturor veniturilor obţinute, între care:

 • venituri din chirii şi din cedarea folosinţei bunurilor imobiliare;
 • venituri din activităţi independente;
 • venituri din asocierea cu o persoană juridică;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din investiţii;
 • venituri din activităţi agricole, piscicultură şi silvicultură;
 • venituri din alte surse.

 

În cazul în care sumele cumulate într-un an sunt mai mari decât plafonul de 12 salarii de bază minime brute pe ţară, se plăteşte CASS de 10%, iar baza impozabilă este salariul minim pe economie valabil în anul respectiv. De exemplu, salariul minim pe economie în 2017 a fost de 1.450 de lei, în timp ce salariul minim pe economie în 2018 este de 1.900 de lei. Din 2019, salariul minim va creste la 2.080 lei.

Aşadar, în cazul în care în cursul acestui an ai obţinut venituri nete din chirii (venitul brut din care se scade cota forfetară de 40%) care depăşesc suma de 22.800 de lei (12 salarii minime brute pe economie), vei plăti CASS de 10% din această sumă, adică 2.280 de lei pe an sau 190 de lei pe lună.

Persoane scutite de la plata CASS

Noul Cod Fiscal, cu modificările aferente, stabileşte că sunt mai multe categorii de persoane scutite de la plata contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate. Printre acestea se numără:

 • soţii şi părinţii care nu au venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
 • copiii până la vârsta de 18 ani şi tinerii până la 26 de ani, dacă sunt elevi;
 • bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate;
 • pensionarii, pentru veniturile din pensii şi pentru cele realizate din drepturi de proprietate intelectuală.

Înainte să depui Declaraţia Unică la sediul ANAF, trebuie să verifici mai întâi dacă nu faci parte din categoriile scutite de la plata CASS. Poţi consulta articolul 154 din Codul Fiscal pe site-ul ANAF.

Căutare rapidă

Calculator ipoteca

An(i)

Plata dvs. lunară totală

Principal și dobândă